BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Deltagelse i 1-års gennemgang

Er I klædt godt nok på til 1-års gennemgang?

Det kan være svært at vurdere og finde manglerne efter at have boet i huset i et års tid.
BygConsult sikrer, at I har et par friske øjne med på sidelinien i form af en professionel
bygningssagkyndig. Vi påpeger og sikre, at alle væsentlige mangler kommer med og
bliver dokumenteret.

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.