BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Deltagelse i afleveringsforretning

Tør I stå alene med ansvar og beslutninger, når byggeri skal afleveres?

For at sikre at jeres fremtidige bolig lever op til de krav og den håndværksmæssige finish,
I er blevet lovet iht. kontrakt med enten entreprenør eller typehusfirma, så er det en rigtig
god ide at lade en bygningssagkyndig værre med som jeres sparringspartner og yde kvalificeret 
faglig bistand ved en afleveringsforretning.

Typisk handlingsforløb ved afleveringsforretning:
  • Entreprenør eller typehusfirma melder byggeri færdigt til bygherre
  • Bygherre fastsætter dato og indkalder efterfølgende til afleveringsforretning
  • Afholdelse af afleveringsforretning med entreprenør eller typehusfirma samt bygherre og dennes rådgiver
  • Gennemgang af byggeri med notering af mangler på mangelliste 
  • Vurdering om byggeri kan tages i brug.
  • Prissætning af mangler og tidsfrist for hvornår mangler senest skal være udbedret
  • Underskrift på afleveringsdokument af alle tilstedeværende, samt evt. aftale om tilbagehold i betaling indtil mangler er udbedret
   

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.