BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Byggetilsyn

BygConsult har specialiseret sig i at føre tilsyn med byggerier,
som er baseret på mange års erfaring indenfor branchen med
tilsyn og byggeledelse.
Vi tilbyder en lang række ydelser inden for tilsyn.
Som fællesnævner for alle ydelser gælder det, at BygConsult giver både jer
og banken fuld garanti og tryghed for at tilsyn med byggeri bliver udført af en
erfaren bygningssagkyndig.
Vi tilbyder en lang række ydelser inden for tilsyn og i nedenstående oversigt kan
der hentes yderlig information om de forskellige ydelser.

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.