BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Bygherrerådgivning og håndværkersamarbejde:

Vi er fuldstændig uafhængige.
Om du er bygherre eller håndværker der mangler hjælp til tegninger, byggetilladelse,
byggestyring, sammenligning af priser, udarbejdelse af varmetabsberegninger
eller hvad der måtte være i forbindelse med et byggeri, nybygning eller ombygning
har vi den nødvendige viden. Vi kan bruges til taksering af bygningsskader indenfor
alle bygningstyper.
Vi kan koordinerer alle parter indenfor byggeri.
Vi kan yde byggeteknisk rådgivning for forsikringstagere.

 

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.