BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Huseftersyn - nu med el-eftersyn


Det lovpligtige el-eftersyn er nu en del af huseftersynsordningen.

Derfor skal der foretages et el-eftersyn, når du sælger din ejendom med ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen har bevirket at danske boligkøbere er i forventing om at modtage en tilstandsrapport ved et boligkøb. 

Udvidelsen af huseftersynsordningen med el-eftersyn giver sælger mulighed for at fraskrive sig sit sælgeransvar, også for ulovlige el-installationer, når boligen handles.

El-eftersyn

El-eftersynet er en integreret del at af denne ordning, og som boligkøber bør du som hovedregel forvente, at der er foretaget et el-eftersyn på ejendommen, og at der foreligger en el-installationsrapport samt et omkostnings-estimat for udbedrelsesomkostninger.

Som med tilstandsrapport og energimærke, er el-eftersynet indført for at give både køber og sælger et mere afklaret grundlag at handle bolig på.

Du bør sikre dig, at el-eftersynet udføres af fagligt kompetente personer, med indgående viden om elektriske installationer.

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.