BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15

Fagtilsyn


Fagtilsynet er en vigtig del af byggeprocessen.
Herved sikres at intentionerne i projektet bliver fulgt samtidig med at kvalitet holdes.
BygConsult har stor erfaring i at udføre fagtilsyn – både på store og små byggerier.
Det er af stor vigtighed for det fremtidige byggeri, at der udføres et professionelt og grundigt fagtilsyn,
således at svigt i byggeriet kan minimeres.


     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.