BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15

Hvad er et isoleringstjek


Ved et isoleringstjek gennemgår de byggesagkyndige isoleringen i dit hus ud fra en tjekliste. Ved tjekket kommer han rundt om hele huset – fra gulv og loft til døre og vinduer.

Den byggesagkyndige undersøger, hvor godt dit hus holder på varmen, og hvor du kan få mest ud af at efterisolere, renovere eller tætne. Han fortæller dig også, hvad næste skridt er, hvis du skal i gang med energiforbedringer på baggrund af tjekket.

Hvis du forbedrer husets isolering, sparer du penge på varmeregningen og får samtidig et bedre indeklima, og energibesparelsen kommer også miljøet til gode.

Hvad indeholder et isoleringstjek?

Ved isoleringstjeket gennemgår den byggesagkyndige alle punkterne på tjeklisten for isolering. Nogle af punkterne kan dog være uaktuelle, da ikke alle huse har f.eks. krybekælder, fladt tag eller termoruder. Så udgår disse punkter fra tjekket.

Gennemgangen af tjeklisten giver ikke udtømmende svar på selve løsningen til energiforbedringen. Men du får som minimum at vide, hvad næste skridt er – f.eks. at kontakte relevante fagfolk eller søge yderligere information. Du kan også altid spørge bygningskonsulenten om konkrete energibesparende løsninger, teknologier og produkter.

Når tjekket er gennemført, sætter bygningskonsulenten flueben ud for punkterne på tjeklisten og bekræfter med underskrift og stempel, at tjekket er gennemført. Bygningskonsulenten fortæller dig om tjekkets resultater og giver dig en prioriteret liste over energibesparende tiltag, evt. ved brug af nedenstående resultatark.

Du ender altså med et overblik over, hvor dit hus kan energiforbedres, og en plan for, hvordan du skal gribe det an.


     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.