BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Kontakt

BygConsult,
Kølkærvej 60
7400 Herning
tlf.: 25260615

Kim Junker
Ingeniør - Byggesagkyndig - Energikonsulent
Mobil 25 26 06 13
kim(@)bygconsult.com

 

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.