BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Gennemgang af kontrakt

Inden I sætter jeres underskrift på kontrakten!

Hos BygConsult hjælper vi primært med den tekniske og konstruktive del af kontrakten,
men også de juridiske aspekter bliver selvfølgelig gransket.

Vi sikrer os, at der i kontrakten er overensstemmelse mellem dokumenter - eksempelvis følgende:

 • Beskrivelser
 • Materialer
 • Tegninger
 • Geoteknisk rapport
 • Tidsplan
 • Betalingsbetingelser
 • Dagbod
 • Forsikring
 • Garanti
 • Byggetilladelse

Typisk forløb i forbindelse med kontraktgennemgang:

 • Dokumenter fremsendes på mail eller med posten
 • Feedback skriftligt via mail samt evt. mundtlig opfølgning over telefonen

     

Tilstandsrapport og Energimærke
Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

  Byggetilsyn
Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

  Bygherrerådgivning
Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
 

El-eftersyn
Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.