BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Tilsyn og kontrol - parcelhusbyggeri

Stoler I blindt på at overlade hele ansvaret til entreprenør eller typehusfirma?
Hvem skal kigge entreprenør eller typehusfirma over skuldrene
og hvordan undgår I ubehagelige overraskelser senere?
BygConsult har specialiseret sig i at føre tilsyn med byggerier, baseret på mange
års erfaring indenfor branchen med tilsyn og byggeledelse.
Vi varetager og sikre, at jeres byggeri bliver opført iht. til kontrakt, tegninger
og beskrivelser og ikke er behæftet med væsentlige fejl og mangler den dag I står
og skal flytte ind. Ydelser vil typisk se ud som følgende:

 • Vi gennemgår jeres projekt, tegninger og beskrivelser inden opstart 

 • 4 x tilsyn på byggeplads - Herunder foto af byggeri og tilsynsnotat 

 • Vurdering af fremdrift på byggeri ved udbetaling i forhold til ratebetalingsplan

       

  Tilstandsrapport og Energimærke
  Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

    Byggetilsyn
  Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

    Bygherrerådgivning
  Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
   

  El-eftersyn
  Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.