underside-banner.jpg

Fagtilsyn

Fagtilsynet er en vigtig del af byggeprocessen.

Herved sikres at intentionerne i projektet bliver fulgt samtidig med at kvalitet holdes.

Stor erfaring med fagtilsyn

BygConsult har stor erfaring i at udføre fagtilsyn – både på store og små byggerier.

Det er af stor vigtighed for det fremtidige byggeri, at der udføres et professionelt og grundigt fagtilsyn, således at svigt i byggeriet kan minimeres.