underside-banner-3.jpg

Kontakt

BygConsult, 
Kølkærvej 60
7400 Herning 
tlf.: 6015 4461

Kim Junker
Ingeniør - Byggesagkyndig - Energikonsulent
Mobil: 6015 4461
kim(@)bygconsult.com

Huseftersyn - Tilstandsrapporter

Huseftersyn

Tilstandsrapporten er resultatet af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver rapporten en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Du kan bestille et huseftersyn på et hus, et sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, man laver eftersyn på ejerlejligheder. Når der laves tilstands- og elinstallationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje nemlig gennemgås – ellers er rapporterne ikke gyldige.

Hvem bestiller tilstandsrapporten

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig.

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 5.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Du kan få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris.

Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Hvorfor er et huseftersyn en god ide?

Et huseftersyn er frivilligt, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er det en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte skader og mangler, hvis du:

  • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købstilbuddet. Som sælger skal du derfor af princip afvise et tilbud, hvis køberen afgiver tilbuddet uden at have set tilstands- og elinstallationsrapporterne. Forsikringen fritager dog ikke sælger for ulovligheder (medmindre der er tale om, at en el- eller vvs-installation er ulovlig i henhold til offentlige forskrifter), svig og grov uagtsomhed.

Adgang til hele boligen for eftersyn af skader

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Som sælger skal du sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Hvis den beskikkede bygningssagkyndige ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”utilgængelig.” Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere. Det kan samtidig betyde en lavere salgspris, fordi køber vil søge at dække sig i forhold til de manglende oplysninger.

Som sælger skal du udfylde et sælgeroplysningsskema, når tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige. 

Skemaet kan hentes her:

https://www.sik.dk/erhverv/huseftersynsordningen/selvbetjening/eleftersyn/hent-saelgeroplysningsskema

 

Kontakt

BygConsult, 
Kølkærvej 60
7400 Herning 
tlf.: 6015 4461

Kim Junker
Ingeniør - Byggesagkyndig - Energikonsulent
Mobil: 6015 4461
kim(@)bygconsult.com