underside-banner.jpg

Energimærke

Når en bolig sælges eller udlejes, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. Energimærkningen består af to dele:

  1. en vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  2. et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.

Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med f.eks. ekstra isolering eller energivinduer.

Energimærkning

Energimærkninger udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år. Sælges bygningen igen indenfor den samme periode kan samme energimærke anvendes.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Ved opførelse af en ny bygning, eller ved ombygninger af en sådan grad, at det kan sidestilles med nybyggeri, skal der også udarbejdes en energimærkning baseret på en rammeberegning forud for byggeriets start. Inden ibrugtagning skal energimærkningen indberettes til den kommunale bygningsmyndighed.

Officielt navn

LBK nr 636 af 19/06/2012 om fremme af energibesparelser i bygninger