BygConsult, Kølkærvej 60, 7400 Herning, tlf.: 25 26 06 15


Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under
huseftersynsordningen. Samlet giver rapporterne en professionel og neutral gennemgang af boligens
synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning,
hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en
ejerskifteforsikring.

Du kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, man laver eftersyn på ejerlejligheder. Når der laves tilstands- og elinstallationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje nemlig gennemgås – ellers er rapporterne ikke gyldige. 

Hvem bestiller tilstandsrapporten

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler
til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke
formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig.

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 4.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Du kan få
rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris.

Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal
indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Hvem bestiller elinstallationsrapporten

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed (BygConsult kan stå for dette). Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 3.500 kr, alt efter størrelsen på boligen.

Hvorfor er et huseftersyn en god ide?

Et huseftersyn er frivilligt, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er det en forudsætning, hvis du som
sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en
ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte skader og mangler, hvis du:

 • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
 • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
 • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
 • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et
  købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden
købstilbuddet. Som sælger skal du derfor af princip afvise et tilbud, hvis køberen afgiver tilbuddet uden at have set
tilstands- og elinstallationsrapporterne. Forsikringen fritager dog ikke sælger for ulovligheder (medmindre der er tale om,
at en el- eller vvs-installation er ulovlig i henhold til offentlige forskrifter), svig og grov uagtsomhed.

Adgang til hele boligen for eftersyn af skader

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt
ansvarlig af køber. Som sælger skal du sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed
får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”utilgængelig.” Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere. Det kan
samtidig betyde en lavere salgspris, fordi køber vil søge at dække sig i forhold til de manglende oplysninger.

Som sælger skal du udfylde et sælgeroplysningsskema, når tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes
sammen med den bygningssagkyndige.

 • Sælgeroplysningsskema
 •      

  Tilstandsrapport og Energimærke
  Ved enhver hushandel skal sælgeren sørge for, at der er udarbejdet et energimærke til brug for husets køber.

    Byggetilsyn
  Et byggetilsyn har til hoved formål at sikre overensstem melse mellem det tegnede projekt, og det der faktisk udføres på byggepladsen.

    Bygherrerådgivning
  Bygherrerådgiverens opgave er som bygherrens rådgiver at varetage bygherrens interesser hele vejen fra de første overvejelser til der står et færdigt, velfungerende og optimeret byggeri
   

  El-eftersyn
  Elinstallationsrapporten indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer.